این سایت در راستای تامین بهینه مواد مصرفی مورد نیاز دستگاههای Cerec Chairside و Cerec InLab  محصول شرکت Sirona Gmbh و تسهیل در روند سفارش گذاری و دریافت سریع محصولات درخواستی, راه اندازی گردیده است.
 امید آن است در آینده ای نزدیک امکان عرضه کلیه محصولات مرتبط با انواع دستگاه های CAD/CAM موجود در کشور اعم از مواد مصرفی و قطعات یدکی فراهم گردیده و شاهد رشد روزافزون این عرصه خدمتگزاری باشیم.